Liên hệ

Badasa thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (tên giao dịch: Bưu điện Việt Nam)

Giấy Chứng Nhận Đăng Kí Doanh Nghiệp số: 0102595740, cấp ngày: 04/01/2008 tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội.

LIÊN HỆ VỚI BADASA